Abhiyum Naanum

Album : Abhiyum Naanum
Director : Radha Mohan
Producer : Prakash Raj
Composer : Vidyasagar
Starring : Prakash Raj Trisha, Aishwarya, Ganesh Venkatraman
Actor : Prakash Raj
Release Year : 2008