Aindhu Laksham

Album : Aindhu Laksham
Director : G. Ramakrishnan
Producer : G. Ramakrishnan A. Ramanujam
Composer : S. M. Subbaiah Naidu
Starring : Gemini Ganesan, B. Saroja Devi, Cho, Shylashri, S. A. Asokan, Major Sundarrajan, Manorama
Actor : Gemini Ganesan
Release Year : 1969