Akkarai Pachchai

Album : Akkarai Pachchai
Director : N. Venkatesh
Producer : G. K. Dharmarajan
Composer : M. S. Viswanathan
Starring : Jaishankar, Ravichandran, Nagesh, Lakshmi, Jayachitra
Actor : Jaishankar
Release Year : 1974