Anbu Sagodharargal

Album : Anbu Sagodharargal
Director : Lakshmi Deepak
Producer : N. Kanagasabai, Jayanthi
Composer : K V Mahadevan
Starring : Jaishankar, S. V. Ranga Rao, Jamuna, Major Sundarrajan, A. V. M. Rajan, Devika, Vennira Aadai Nirmala, Prameela
Actor : Jai
Release Year : 1973