Gowri Kalyanam

Album : Gowri Kalyanam
Director : K. Shankar
Producer : G. V. Saravanan
Composer : M S Viswanathan
Starring : Jaishankar, Jayalalithaa, Ravichandran,Sheela
Actor : Jaishankar
Release Year : 1966